Drenthe fietsprovincie

Huurvoorwaarden

We werken met huurvoorwaarden, waarbij u zelf verantwoordelijk bent voor de fiets. De voorwaarden zijn de volgende:

– De verhuurder wordt geacht de fiets in goede staat te hebben afgeleverd.

– De huurder wordt geacht de gehuurde fiets in goede staat te hebben ontvangen.

– De huurder zal als een goed beheerder de hem / haar verhuurde fiets verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken. Huurder zal de fiets telkens goed op slot zetten en niet onafgesloten en/of onbewaakt achterlaten.

– Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de fiets.

– De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde fiets toegebrachte of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de fiets contant aan de verhuurder voldoen.

– De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door of vanwege de huurder met de gehuurde fiets van derden is toegebracht en zal de verhuurder daarvoor vrijwaren.